Informatiepagina

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid

Aanmelden als vrijwilliger

Dat doe je hieronder in het formulier

We zijn een vereniging die jaarlijks kosten maakt voor het beheer en onderhoud van haar accommodatie en de opstallen, een trainer, afdracht aan de korfbalbond, energiekosten, gemeentelijke belastingen, etc. Deze kosten moeten worden betaald uit inkomsten zoals contributies en sponsorbijdragen. We hebben ook taken en werkzaamheden om haar voortbestaan en eigendommen te behouden, maar het uitbesteden van deze taken brengt hoge kosten met zich mee die mogelijk gedekt moeten worden door een hogere contributie.

We willen de contributie laag houden, zodat iedereen lid kan worden. Om dit te bereiken, voeren leden vanaf 15 jaar taken en werkzaamheden uit en zijn ouders of verzorgers van jeugdleden tot 15 jaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze taken en werkzaamheden.

De taken en werkzaamheden kunnen bestaan uit kantinediensten, bestuurslidmaatschap, commissielidmaatschap, coachen en scheidsrechter zijn tijdens thuiswedstrijden. Andere vrijwilligerstaken om de financiële positie van de vereniging te versterken, kunnen ook worden toegewezen na overleg met het bestuur.

Door het aangaan van het lidmaatschap bij Kc Centrum word je lid van de vereniging, een
samenwerkingsverband van mensen. Het doel van onze korfbalvereniging (vastgelegd in de statuten) is: “De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport in al zijn verschijningsvormen.”

Bijdrage aan het doel
Als lid van de vereniging draag je bij aan het gezamenlijke doel van het beoefenen en bevorderen van de korfbalsport. Dit doe je niet alleen door het betalen van contributie en het beoefenen van de sport, maar ook door als vrijwilliger bij te dragen aan verenigingsactiviteiten, waaronder jaarlijkse acties. Het lidmaatschap gaat dus verder dan alleen het betalen van contributie en het beoefenen van de sport.

Jeugdleden
Ouders van jeugdleden (t/m A-jeugd) moeten om de beurt rijden naar trainingen en uitwedstrijden. Het wedstrijdschema, inclusief het vervoer, wordt bekendgemaakt via het clubblad zodra het competitieprogramma bekend is. Het is mogelijk om onderling te ruilen, maar dit moet u zelf regelen en doorgeven aan de trainer/coach.

Wat zijn vrijwilligersdiensten?

  • Schoonmaakwerkzaamheden
  • Bar/kantinediensten
  • Oud papier actie
  • Fluiten van wedstrijden (scheidsrechter)
  • Commisiewerkzaamheden
  • Bestuurswerkzaamheden
  • De verschillende jaarlijkse acties

Vrijwilligerplicht
Van ouders van jeugdleden en van spelende senioren wordt verwacht dat zij drie
vrijwilligersdiensten per veldseizoen draaien.

  • Leden (vanaf 15 jaar) worden verplicht als scheidsrechter te fungeren tijdens thuiswedstrijden van KC Centrum.
  • Jeugdleden en spelende seniorleden zijn verplicht zich maximaal in te spannen voor een zo groot mogelijke opbrengst van (verkoop) acties die KC Centrum organiseert. Dit ziet op acties als oliebollen- en boterkoekverkopen, sponsorloop etc.
  • Het is voor Kc Centrum van groot belang dat iedereen die zich voor een dienst heeft opgegeven of is ingedeeld ook komt opdagen. Alleen op die manier kunnen we onze kantine zo runnen dat deze voldoende inkomsten voor de vereniging oplevert. Kunt u onverhoopt niet dan dient u zelf door ruiling voor vervanging te zorgen.

Inzet
Vrijwilligers dienen zich goed in te zetten en afspraken na te komen. Spelende leden en ouders worden verwacht om zelf initiatief te nemen en vrijwilligerswerk te verrichten. Om vrijwilligersdiensten in te plannen, kunnen ouders en leden via Sportlink beschikbare momenten, voorkeursactiviteiten of voorkeursdagen opgeven. Als ouders en/of leden zich niet opgeven, worden ze ingepland en wordt het overzicht van opgegeven/ingeplande vrijwilligers gepubliceerd in het clubblad en Sportlink.

info@kccentrum.nl
facebook.kccentrum.nl